Category Archives: О књизи

Цитати уместо кључних речи

Ко зна да издвоји кључне речи и направи сажетак неког текста, лекције, студије, књиге или било које друге грађе, значи не само да је прочитао, него и да влада тематиком и уме да издвоји суштинско и најбитније из прочитане грађе. Због тога је један од задатака у пројекту Интернест прављење сажетака поглавља и издвајање кључних речи. Ипак, ми се нећемо бавити тиме.

Зашто нећемо издвајати кључне речи?

Прво, зато што је сам аутор Даријуш Хентковски сматрао да је концепт учења и провере наученог путем кључних речи превазиђен.

Друго, зато што има толико реченица и дискурса који гађају у срце школских проблема да би их било штета сводити на кључне речи или сажетке поглавља.

Зато, бирамо да издвојимо ударне цитате, које својом истинитошћу погађају суштину. Суштину коју смо препознали и у нашој школи, у нама, међу нама.

Формирајмо дневник цитата који ће о књизи рећи више од кључних речи и резимеа. Одаберите цитате из књиге који су вас потресли, замислили, погодили оно што и сами мислите или осећате.